Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie
Łukasz Orziński

Egzekucja i zabezpieczenie świadczeń pieniężnych

Egzekucja i zabezpieczenie świadczeń niepieniężnych

Protokół stanu faktycznego

Spis inwentarza i zabezpieczenie spadku

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK KANCELARII:

Alior Bank S.A.

31  2490  0005  0000  4600  3063  7415 

lub w kasie kancelarii w godzinach przyjęć

KANCELARIA KORZYSTA Z ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

EPU

Możesz skierować wniosek do komornika za pośrednictwem  system Elektronicznego Postępowania Upominawczego

PUE ZUS

Wymiana informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbywa się w obie strony drogą elektroniczną.

SISP REGON

Dane podmiotów gospodarczych są pobierane bezpośrednio z bazy REGON

PRZESZUKIWANIE CEIDG

Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pobieramy bezpośrednio z CEIDG.

ePUAP oraz EUS

Kancelaria komunikuje się z organami administracji publicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz eUrzędu Skarbowego

e-licytacje

Licytacje zajętych ruchomości i nieruchomości przeprowadzamy elektronicznie.

CEPIK

Informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskujemy drogą elektroniczną.

OGNIVO

Informacje o rachunkach w bankach i Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych uzyskujemy za pośrednictwem systemu Krajowej Izby Rozliczeniowej OGNIVO.

Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.

Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość. Wskazany numer rachunku nie jest jednak „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, tak , jak opisane jest to w przedmiotowym piśmie, a należy do nieznanej osoby, której celem jest wyłudzenie kwoty podanej w piśmie.

O opisanym powyżej procederze zostały już zawiadomione organa ścigania, niemniej Krajowa Rada Komornicza apeluje o uważne zapoznawanie się z treścią korespondencji otrzymywanej od komorników, a w przypadku wątpliwości o kontakt z kancelarią komornika prowadzącego postępowanie.

Przewiń do góry